top of page

January - February 2024

Pastori Nina

“Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna.” Heprealaiskirje 13:8


Elämään kuuluu, että aina silloin tällöin kyselemme elämän tarkoitusta ja mielekkyyttä, mietimme omia toiveitamme ja tavoitteitamme. Usein nämä pohdinnat sijoittuvat elämän taitekohtiin, kun elämässä tapahtuu jotain, joka muutta meitä ja polkumme suuntaa. Tai silloin kun kesä vaihtuu syksyksi, vanha vuosi vaihtuu uudeksi. Jotain jää taakse ja jotain uutta on edessämme.


Näissä tilanteissa saatamme kokea epävarmuutta, tyhjyyttä ja ahdistustakin. Nämä tilanteet ovat elämämme pieniä ja suuria kriisejä. Kriisejä on monenlaisia, mutta kaikille niille on yhteistä muutos. Näissä tilanteissa katsomme mennyttä, sitä, mihin ei enää ole paluuta ja mietimme tulevaa. Mitä se tuo tullessaan? Osaanko, jaksanko ja haluanko ottaa sen vastaan?


Sana kriisi tulee kreikankielisestä sanasta krisis, joka kirjaimellisesti tarkoittaa käännekohtaa, jossa pitää

valita suunta.


Jumala on kanssamme arjen rutiineissa ja myös elämän käännekohdissa, kriiseissä. Hän kantaa meitä, hän rohkaisee luottamaan hänen rakkauteensa ja huolenpitoonsa. Oma elämämme voi muuttua äkistikin toisenlaiseksi, mutta Jumala ei muutu. Hän pitää meistä huolen eilen, tänään ja huomenna.


Pastori Nina


"Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow." Hebrews 13:8


It is part of life that now and then we question the meaning and meaningfulness of life, and reflect on our hopes and goals. Often these reflections take place at turning points in life, when something happens in life that changes us and the direction of our path. Or when summer turns into autumn, the old year turns into a new one. Something is left behind and something new is in front of us.


In these situations, we may experience uncertainty, emptiness, and even anxiety. These situations can be small or big crises in our lives. There are many kinds of crises, but what they all have in common is change. In these situations, we look at the past, at what there is no going back to, and think about the future. What will it bring? Can I, do I have the strength and do I want to accept it?


The word crisis comes from the Greek word crisis, which means a turning point where one has to choose a new direction.


God is with us in our everyday routines and also in life's turning points, and crises. He carries us, he encourages us to trust in his love and care. Our own lives may suddenly change, but God does not. He will take care of us yesterday, today, and tomorrow.


Pastor Nina


Terveiset Suomesta


Uuden vuoden terveiset lumisesta Helsingistä!


Viime viikot on Suomessa ollut kova pakkanen ja myös Helsingissä on hytisty -15 Celsius-asteisessa kylmyydessä. Kylmä ja kirkas sää tuo kuitenkin mukanaan myös kauniit ja aurinkoiset päivät. Kun maassa ja puissa on valkoinen lumipeite, kylpee koko kaupunki päivisin valossa.


Olen Marita Toivonen, asun ja toimin pappina Helsingissä. Sain mahdollisuuden vierailla joulukuussa Seattlen seudulla ja osallistua myös moniin Suomi-kirkon adventin ajan tilaisuuksiin. Olen saanut vierailla seudulla ennenkin lyhyitä aikoja ja saanut ilokseni tutustua moniin ihmisiin ja suomalaiseen yhteisöön Seattlessa. Joulukuun kohokohtia olivat tapaamiset monien vanhojen ja uusien ystävien kanssa, adventin jumalanpalvelukset ja juttelut kirkkokahveilla, Kauneimmat joululaulut sekä kuorojen ja kanteleyhtyeen joulukonsertti kirkolla. Itsenäisyyspäivän juhlinta muiden suomalaisten ja Suomen ystävien kanssa oli myös hurjan hauskaa. Palasin kotiin Helsinkiin juuri ennen joulua, sydän täynnä iloa ja kiitollisuutta kaikesta kokemastani. Ihmisten lämpö ja vieraanvaraisuus koskettavat todella.


Kirjoitan tätä tervehdystä loppiaisena 6.1. päiväkahvin äärellä katsellen ikkunasta kirkasta aurinkoista taivasta. Joulunaika päättyy loppiaiseen, jolloin kaukaa itämailta lähteneet tähtitieteilijät ennättivät myös viimein Jeesuslapsen luo. He seurasivat tähteä ja aavistivat Kuningasten Kuninkaan syntyneen maailmaan. Meille syntyi Rauhan Ruhtinas. Minua liikuttaa joulusta toiseen se, että Jeesus halusi liittyä meidän ihmisyyteemme, syntyä meidän veljeksemme, pohjattomasta rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan.


Näemme uutisista, että rauhan aika ei ole vielä koittanut maailmaan eikä hyvä tahto ihmisten kesken. Joulun tähti kutsuu meitä kuitenkin seuraaman ja tulemaan yhä uudelleen Rauhan Ruhtinaan luo. Joulun ihme auttaa meitä tuomaan rauhaa sinne, minne voimamme yltää, ympärillemme, ihmisille joita tunnemme ja tapaamme. Joulun valo johtakoon meitä myös arkeen ja uuteen alkaneeseen vuoteen. Siunattua vuotta 2024 sinulle ja kaikille läheisillesi!


Lämpimin terveisin, Marita Toivonen


New Year's greetings from snowy Helsinki!


The last few weeks have been very cold in Finland, and Helsinki has also been chilling in -15 degrees Celsius. However, cold and clear weather also brings beautiful and sunny days. When there is a white snow cover on the ground and trees, the whole city is bathed in light during the day.


My name is Marita Toivonen, I live and work as a pastor in Helsinki. In December, I had the opportunity to visit the Seattle area and also participate in many Advent events of the Finnish Church. I have had the opportunity to visit Seattle before for short periods and have had the pleasure of getting to know many people and the Finnish community in Seattle. The highlights of December included meetings with many old and new friends, Advent services and chats over coffee at church, The Most Beautiful Christmas Carols, and a Christmas concert by choirs and a kantele ensemble at the church. Celebrating Independence Day with other Finns and friends in Finland was also a lot of fun. I returned home to Helsinki just before Christmas, with a heart full of joy and gratitude for everything I experienced. The warmth and hospitality of the people touches.


I am writing this greeting on Epiphany, January 6th over coffee while looking out the window at the clear sunny sky. The Christmas season ends with Epiphany when astronomers from far away in the East finally made it to the baby Jesus. They followed the star and suspected that the King of Kings had been born into the world. The Prince of Peace was born to us. What moves me every Christmas is that Jesus wanted to join our humanity, to be born our brother, out of infinite love for us humans.


We see in the news that the time of peace has not yet arrived in the world, nor has goodwill among people. However, the Christmas star invites us to follow and come again and again to the Prince of Peace. The miracle of Christmas helps us bring peace where our strength reaches, around us, to the people we know and meet. May the light of Christmas also lead us into everyday life and the new year that has begun. Blessed 2024 to you and all your loved ones!


Warm regards, Marita Toivonen


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page